Met de juiste kennis, ervaring en een goed hart voor mens en dier…...
Bereiken we succeservaringen, vol vertrouwen en plezier.

More Website Templates @ TemplateMonster.com. May 21, 2012!

Gedragsproblemen:

 

 

Gedragstherapie is de oplossing voor gedragsproblemen.
Elk gedrag dat u als eigenaar/verzorger als een probleem ervaart is te verbeteren met behulp van gedragstherapie. Een gedragsconsult geeft u inzicht in het ontstaan van het probleemgedrag en u krijgt advies en begeleiding om het probleemgedrag te veranderen.

 

Te denken valt aan:

 

Wacht niet en neem geen risico, maar neem contact op en gun uzelf en uw paard dit gedragsconsult.

 

De gehele procedure die gedragstherapie heet duurt in de meeste gevallen enkele weken en zelden enkele maanden. In sommige gevallen kan het probleemgedrag echter al na een enkele verandering of training stoppen. De trainingsduur is afhankelijk van verschillende factoren die in het intakeconsult met u besproken zullen worden. De gedragstherapie begint met een anamnese/vragenformulier en een intakegesprek op de locatie van eigenaar/verzorger van het paard. In sommige gevallen kan er gebruik worden gemaakt van de leslocatie van ‘paardensucces’. Het intakegesprek duurt ongeveer 1,5uur. Hierin wordt d.m.v. een vraaggesprek belangrijke informatie verzameld om het probleemgedrag helder te krijgen. Na dit gesprek wordt het paard geobserveerd en als de situatie het toelaat (veiligheid en humaniteit) word ook het probleemgedrag geobserveerd.

 

Uiteindelijk word besproken in hoeverre u het trainingsadvies zelf wil en kan uitvoeren. En op welke gebieden er praktijkondersteuning door de gedragstherapeut gewenst is, of dat men ervoor kiest dit proces uit handen te geven.  
Aan de hand van deze informatie kan een goede diagnose gesteld worden. Aan het einde van het gesprek wordt een richtlijn gegeven over de te verwachten trainingsduur en kosten.
Naar aanleiding van het vragenformulier, het intakegesprek en de observatie wordt na afspraak en op wens van de klant een schriftelijk therapie-advies verstrekt die in een gekoppeld consult mondeling wordt toegelicht. De 2de optie is dat het therpaie-advies niet schriftelijk wordt verstrekt en alleen d.m.v. coaching systematisch word gegeven.

 

Het trainingsadvies bestaat uit een beschrijving c.q. uitleg over het ontstaan en in stand houden van het probleemgedrag. Daarnaast uit een duidelijk en haalbaar gedragsadvies om het probleemgedrag succesvol te behandelen. Men kan o.a. denken aan omgang of het veranderen van stalmanagement. Maar er valt ook te denken aan een trainingsrichtlijn om het probleemgedrag stapsgewijs te behandelen.

 

Vanaf dat moment gaat de eigenaar/verzorger en/of de gedragstherapeut met het paard en het therapie-advies aan de slag. Er zijn regelmatige evaluaties tussen u en de gedragstherapeut. Deze kunnen telefonisch plaatsvinden, waarin vraagstukken helder worden en gepaste adviezen gegeven worden waardoor u zelfstandig en zelfverzekerd verder kunt trainen. Daarnaast kunnen ook praktijkconsult gepland worden op de locatie waar het paard in training is. Er worden dan praktische kwesties besproken en moeilijkheden of belangrijke nieuwe stappen in het trainingsadvies samen uitgevoerd. De gedragstherapeut geeft u inzicht in het paardengedrag en de leerprincipes. Op deze manier wordt geleidelijk aan naar een situatie toegewerkt waarin het gedragsprobleem zich niet meer zal voordoen. Maar nog belangrijker, u heeft in dit proces veel geleerd over het paardengedrag en het bewijs gekregen dat, op een zeer paardvriendelijke manier, de grootste obstakels overwonnen kunnen worden. Tevens wordt hierdoor een nauwere band tussen eigenaar/verzorger en paard gerealiseerd en kunt u weer volledig genieten van en met uw paard.